Zachráňme Kremnické vrchy pred ťažbou bentonitu

Zachráňme Kremnické vrchy pred ťažbou bentonitu

Ťažba bentonitu v Kremnických vrchoch sa má napriek nesúhlasu obyvateľov Lutily, Starej Kremničky a ďalších okolitých obcí rozšíriť. Snažíme sa ochrániť prírodu a zdravie ľudí pred ťažbou, preto sme sa zapojili do procesu posudzovania vplyvov ťažby na životné prostredie. Na súde sme napadli rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ešte pred rozhodnutím súdu však banský úrad vydal povolenie na ťažbu. 

Existuje už len jedna možnosť, ako môžeme ťažbu bentonitu ovplyvniť a zabezpečiť dôkladné a nezávislé posúdenie dopadov ťažby na životné prostredie: podanie žaloby voči rozhodnutiu banského úradu.

Prosíme, pomôžte nám získať financie na odbornú právnu pomoc, ktorú zabezpečí VIA IURIS.

Prečo je to dôležité?

  • Ťažba bentonitu môže ohrozovať zdravie ľudí a životné prostredie. Bentonit je ílovitá biela hornina, ktorá sa pri ťažbe vytvára na okolitom lese a rastlinách vrstvu mastného prachu a upcháva tak dýchacie póry rastlín. Prach znečisťuje aj vodu a ohrozuje život rýb. Častice bentonitu sa usádzajú aj v pľúcach ľudí.
  • Ťažbou dôjde k značnému odlesňovaniu, pretože ložiská bentonitu sa nachádzajú pod existujúcim lesom. Odstránenie stromov aj s koreňmi spôsobuje, že dažďová voda nevsiakne do zeme, čo má negatívny dopad na miestnu klímu a tiež sa zvyšuje povodňové riziko v okolitých obciach, kde už v minulosti boli povodne.
ĎAKUJEME VÁM ZA POMOC
"LUTILA O.Z."

1. Môj dar

€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

Poznámka

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

V prípade otázok ohľadne ťažby bentonitu alebo zbierky nás neváhajte kontaktovať: Mgr.  Slávka Pročková , predsedkyňa "Lutila O.Z.",  Monika Jankovičová , VIA IURIS